Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "GEOIDA" powstało w 1988 roku jako pierwsza prywatna firma w branży geodezyjnej w naszym regionie. W początkowym okresie działalności funkcjonowało jako firma jednoosobowa. Jednakże duże zapotrzebowanie na usługi geodezyjne wymogło jej szybki rozwój. Poprzez lata działalności firma wypracowała sobie wysoką pozycję w branży geodezyjnej a logo firmy kojarzy się naszym kontrahentom z najwyższą jakością i terminowością opracowań geodezyjnych. Obecnie firma mieści się przy ulicy Brzeskiej 97. Dysponuje najnowocześniejszym sprzętem i oprogramowaniem geodezyjnym. Jej potencjał intelektualny i techniczny obrazuje poniższe zestawienie:właścicielami firmy są:
Mirosław Mędrzejewski
Wojciech Zawadzki
Jakub Zawadzki
Konrad Sokoluk

obecnie kadrę fachową firmy
stanowi zgrany zespół
3 inżynierów i 4 pracowników technicznych

posiadamy uprawnienia zawodowe
z zakresu:
- geodezyjne pomiary sytuacyjno-
wysokościowe, realizacyjne
i inwentaryzacyjne
- rozgraniczanie i podziały
nieruchomości (gruntów) oraz sporządzenie
dokumentacji do celów prawnych
- geodezyjna obsługa inwestycji

posiadamy wykształcenie w zakresie
klasyfikacji gruntów oraz budowy
Systemów Zarządzania Jakością

dysponujemy sprzętem geodezyjnym
najnowszej generacji


obliczenia wykonujemy przy wykorzystaniu
licencjonowanych programów