mapy do celów projektowych wykonane w ilości ponad 2500 ha na terenie woj. mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego;

obsługa geodezyjna budowy wodociągów wiejskich, kanalizacji sanitarnej oraz kablowych sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - gminy Jabłonna Lacka, Sabnie, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Domanice, Mordy, Wodynie, Mokobody oraz miasto Siedlce;

geodezyjna obsługa budownictwa drogowego modernizacja drogi krajowej nr 2 na odc. 24,5 km, budowa obwodnicy zachodniej m. Siedlce etap II, budowa obwodnicy śródmiejskiej miasta Węgrów, modernizacja drogi powiatowej Siedlce-Korczew, modernizacja ulic na terenie miasta Siedlce;

obsługa geodezyjna boiska sportowego przy ul.Bema w Siedlcach oraz stadionu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z trybunami i zadaszeniem;

inwentaryzacja geodezyjna przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suchożebry;

wykonanie modernizacji ewidencji gruntów dla 46 obrębów ewidencyjnych oraz założenie ewidencji budynków dla 4 obrębów;

wykonanie około 1650 podziałów działek związanych z poszerzeniem dróg wojewódzkich nr 637, 701, 627, 527 oraz dróg powiatowych i gminnych;

pomiar odkształceń wież telekomunikacyjnych;

opracowanie projektu i założenie poziomej osnowy szczegółowej III kl. na terenie miasta Siedlce oraz wzdłuż drogi krajowej nr 2 na odcinku 24,5km;

klasyfikacja gruntów zalesionych


W trakcie długoletniej działalności wykonaliśmy wiele opracowań w każdym zakresie prowadzonej działalności. Do najważniejszych z nich należą:
lata lata lata lata lata lata lata lata lata lata